Lichtflits

Dat moment in de morgenzon
alsof donker nooit had bestaan,
geen geschiedenis kende.

Eeuwig geluk voor even.

Xander van der Drift