Vredeswens

Zegen ons
met medemensen
die weten wat vrede is:
een plek onder de zon
voor iedereen.

Vrijheid die ruimte maakt
voor de ander.
Help ons om
zulke mensen te zijn.

(gebed uit Coventryberaad)

Zomernacht

Een man speelt Beethoven voor een olifant in de jungle

Schots gebedenboek

Set free, O Lord, the souls of your servants
from all restlessness and anxiety.
Give us peace and power,
and so keep us that,
in all perplexity and distress,
we may abide in you,
upheld by your strength
and stayed on the rock of your faithfulness;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Schots gebedenboek

Serenity Prayer | Gebed om kalmte

God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
the courage to change the things I can,
and the wisdom to know the difference

God, schenk me
kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen
en wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

Reinhold Niebuhr

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Rustpunt Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Rustpunt is een initiatief van Arkin Geestelijke Verzorging Arkin