Lichtflits

Dat moment in de morgenzon
alsof donker nooit had bestaan,
geen geschiedenis kende.

Eeuwig geluk voor even.

Xander van der Drift

Be at peace,
Tempest tossed seas of soul,
Give me rest,
From doubt, and fear,
Sun find my face,
Light find my heart,
Song find my story,
Smile find my face,
Be at peace,
Be at peace,
For my life is finite,
And these storms,
Have raged too long,
Even winter,
Must surrender spring

R. Queen

Laat

Vertraag.
Vertraag.
Vertraag je stap.

Stap trager dan je hartslag vraagt.

Verlangzaam.
Verlangzaam.
Verlangzaam je verlangen.

En verdwijn met mate.

Neem niet je tijd
En laat de tijd je nemen-
Laat.

Leonard Nolens

Lang geleden

Lang geleden leefde er eens een wijze koning die het geheim van verlichting kende. Op een dag verscheen er een vermoeide reiziger aan het hof. De man was uit een ver land gekomen waar mensen niet meer wisten wat verlichting was en op voet van oorlog met elkaar leefden. ‘O wijze koning,’ sprak de reiziger toen hij voor de koning verscheen, ‘vertel me alstublieft uw geheim, opdat ik mijn volk kan helpen om weer in vrede te leven.’ De koning glimlachte en zei: ‘Ik zal je mijn geheim onthullen, maar rust eerst uit van je lange reis. Wandel door de paleistuinen, eet en drink zoveel je wilt en vraag wat je nodig hebt. Vanavond zien we elkaar bij het diner en dan zal ik het geheim onthullen.’ De reiziger boog en liep de troonzaal uit. Bij de deur werd hij opgewacht door een lakei: ‘Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze kaars met u mee te nemen en brandend te houden, totdat de koning u vanavond ontmoet?’  De reiziger nam de kaars aan en dwaalde uren door prachtige tuinen en rijk versierde zalen. Toen de avond viel, werd hij voor het diner ontboden. ‘En,’ vroeg de koning toen ze tegenover elkaar zaten, ‘heb je een mooie dag gehad?’

‘Zeker,’ antwoordde de man, ‘ik zag witte pauwen en zwarte zwanen en heb genoten van  beelden, fonteinen en wandschilderingen. Maar ik was me ondertussen ook steeds bewust van de vlam die ik brandend moest houden.’ ‘Ah,’ sprak de koning blij verrast, ‘dan heb je mijn geheim ontdekt.’

Vredeswens

Zegen ons
met medemensen
die weten wat vrede is:
een plek onder de zon
voor iedereen.

Vrijheid die ruimte maakt
voor de ander.
Help ons om
zulke mensen te zijn.

(gebed uit Coventryberaad)

Zomernacht

Een man speelt Beethoven voor een olifant in de jungle

Schots gebedenboek

Set free, O Lord, the souls of your servants
from all restlessness and anxiety.
Give us peace and power,
and so keep us that,
in all perplexity and distress,
we may abide in you,
upheld by your strength
and stayed on the rock of your faithfulness;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Schots gebedenboek

Serenity Prayer | Gebed om kalmte

God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
the courage to change the things I can,
and the wisdom to know the difference

God, schenk me
kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen
en wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

Reinhold Niebuhr

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Rustpunt Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Rustpunt is een initiatief van Arkin Geestelijke Verzorging Arkin