Gebed voor alle noden

hart van de Geloften

Opdat allen wier levensweg duister is en zwaar, bevrijd worden van angst en zinloosheid.

Dat de dreiging van oorlog, geweld en wederzijds wantrouwen mag ophouden.

Dat er overal in de wereld blijvende vrede mag komen.

Dat alle volkeren het geluk mogen kennen van solidariteit, samenwerking en voorspoed.

Dat wij, oog in oog met de grote problemen van onze tijd, onze verantwoordelijkheid op alle gebied mogen kennen.

Dat de waarde van de natuur door iedereen begrepen en gerespecteerd mag worden.

Dat heel de mensheid mag delen in haar gaven.

Dat elke vorm van geweldpleging tegenover anderen en tegenover onszelf voorgoed mag ophouden.

Dat de wonden van alle beschadigde kinderen geheeld mogen worden.

Dat wij de eerbied voor het kind op alle gebied mogen hervinden.

Dat we mogen opstaan voor de zwakkeren en de misdeelden, waar dan ook.

Dat degene die zich niet in onze samenleving thuis voelen begrip mogen vinden.

Dat zij die door iedereen verlaten zijn thuis mogen komen bij een hart dat luistert.

Dat allen die het leven niet meer aankonden opgevangen worden door het Grote Mededogen.

Dat ons hart open blijft voor hen die ons lief hebben en ook voor hen die ons haten.

Dat wij de kracht mogen vinden om hen met wie wij niet in vrede kunnen leven, de hand te reiken.

Dat wij in alle wederwaardigheden van het leven kalmte en vertrouwen mogen bewaren.

Dat de krachten van geloof wijsheid en mededogen in ons blijven groeien.

Dat allen mogen volharden op hun zoektocht en in hun discipline.

Dat de laatste regel van de Hartsutra “Gegaan, gegaan, voorbij gegaan en zelfs voorbijgegaan aan het voorbijgaan “,  voor iedereen werkelijkheid mag worden.

Wij bidden hiervoor tot de Boeddha’s en de Boddhisattva’s in alle tijden en alle ruimten.

Wij bidden hiervoor tot de Wijsheid voorbij alle Wijsheid.