De eerste sneeuw

Is niet het mooiste
geluid: het trage vallen

van de eerste sneeuw?

Leo Mesman